Historia Klubu - Kalendarz imprez 2005 - Zarząd - Sprawy klubowe

 

Historia Klubu Żeglarskiego Bryg

Klub Żeglarski przy Technikum Leśnym i Przemysłu Drzewnego (dziś Zespół Szkół Leśnych i Agrotechnicznych) powstał 30 kwietnia 1976 roku, a zarejestrowany został w Bydgoskim Okręgowym Związku Żeglarskim 5 maja 1976r. Założono go przede wszystkim w celu prowadzenia działalności szkoleniowo - turystycznej. Główny nacisk położono na szkolenie młodzieży na kolejne stopnie żeglarskie. W pierwszym roku działalności Klub liczył 26 członków: w tym 2 żeglarzy i 2 sterników jachtowych. Posiadał on bardzo skromną bazę i sprzęt. Jako to pierwsze traktowano różne pomieszczenia zastępcze. Sprzęt natomiast liczył tylko 2 jednostki pływające o charakterze turystyczno - szkoleniowym. Ukonstytuowany Zarząd Klubu liczył 5 osób. Komandorem został - Andrzej Leszczyński, Sekretarzem - Ryszard Sobczyk, Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego - Janusz Zieliński a Skarbnikiem - Ryszard Sucharski. Dużą pomoc w organizacji Klubu okazał Stanisław Frydrychowicz pracownik tucholskiego POM-u.

Klub od początku wziął się za wykonywanie swoich zadań. W okresie wakacji letnich 1976r. zorganizowano 2-tygodniowy obóz żeglarski w Harcerskim Ośrodku Wodnym w Funce, na którym 17 uczestników zdobyło I stopień żeglarski.

Pod koniec tego roku zapadła bardzo ważna decyzja dla Klubu Żeglarskiego. Do prowadzenia działalności Klubu potrzebna jest baza i sprzęt. Chodziło mianowicie o ośrodek wodny, który byłby bazą szkolenia żeglarzy. Myśl stworzenia ośrodka żeglarskiego nie była nowa w Tucholi. W mieście byli miłośnicy żeglarstwa, brakowało jednak bazy do uprawiania tego sportu. Takim miłośnikiem był m.in. Andrzej Leszczyński. Myślał on o szkolnym ośrodku sportów wodnych od 1966 roku, gdy zaczął pracować w Technikum Leśnym. Od tegoż roku prowadził działalność żeglarską z młodzieżą w oparciu o własny jacht. Sprawa nabrała konkretnych ram pod koniec 1976 roku. W tym to bowiem czasie Rada Szczepu Związku Harcerstwa Polskiego przy Technikum Leśnym i Przemysłu Drzewnego podjęła decyzję o zbudowaniu w czynie społecznym szkolnego ośrodka sportów wodnych nad jeziorem Głęboczek w Tucholi. To historyczne posiedzenie odbyło się 18 listopada 1976 roku. Według projektu koszt całego obiektu miał wynieść 1.190 tys. zł. z czego najmniej połowa miała być pokryta z czynów i środków społecznych.

Dzięki pomocy finansowej Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego wykupiono 5 działek nad jeziorem Głęboczek. Wykupione działki stanowiły teren, na którym powstać miał przyszły ośrodek wodny.

Przy kupnie materiałów budowlanych dużą pomoc okazał Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Toruniu, Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Toruniu, Urząd Miasta i Gminy w Tucholi i inni. Kilkanaście tysięcy cegieł na budowę podarował sąd w Tucholi zlecając szkole rozbiórkę murów likwidowanego tucholskiego więzienia. Jednak najcenniejsza była pomoc Urzędu Miasta i Gminy w Tucholi. Naczelnik Józef Basta zdecydował się na pewne ryzyko zakupując na budowę niezbyt zgodnie z ówczesnymi przepisami pustaki ceramiczne, których ilość wystarczyła na zbudowanie wszystkich zewnętrznych murów.

Wiosną 1977 roku ruszyły pierwsze prace na budowie ośrodka żeglarskiego. Budową zajęli się uczniowie Technikum Leśnego i Przemysłu Drzewnego pod opieką nauczyciela Andrzeja Leszczyńskiego. Formalny nadzór budowlany zgodził się przejąć Zygmunt Mechliński.

Realizując budowe nie zapomniano o szkoleniu młodzieży. W czasie wakacji letnich zorganizowano obóz żeglarski nad jeziorem Głęboczek. Obóz ten miał na celu wprowadzenie dwóch zagadnień, miał dwojaki charakter. Po pierwsze - uczestnicy zdobywali wiedzę niezbędną na kolejne stopnie żeglarskie. Po drugie - aktywnie pracowali na budowie szkolnego ośrodka. Po zdaniu egzaminów dalszych 23 członków Klubu zdobyło stopień żeglarza.

Władze Klubu pracowały prawie w niezmienionym składzie. Nastąpiła tylko zmiana na stanowisku sekretarza Klubu, którego obowiązki przejął Edmund Rezmer. Na dzień 31 grudnia 1977 roku Klub liczył 55 członków: w tym 41 żeglarzy, 7 sterników jachtowych i 1 sternika morskiego. Ilość sprzętu pływającego wzrosła natomiast do 4 łodzi.

W roku 1978 kontynuowano dalsze prace budowlane na terenie ośrodka żeglarskiego. Skończyły się problemy finansowe, gdyż Urząd Wojewódzki przyznał dofinansowanie z funduszy Toto – Lotka w wysokości 360 tys. zł. W tym roku po raz pierwszy Klub zorganizował "Neptunalia". Głównym organizatorem imprezy był uczeń klasy III a Marek Szypułowski.

Główną troską władz Klubu był dalszy wzrost liczby jego członków. W celu popularyzaji tego pięknego sportu zorganizowano w ramach wycieczki klasowej kilkudniowy rejs po jeziorach Charzykowskich. Organizatorami wyczieczki byli kol. Andrzej Leszczyński - wychowawca klasy IV a i Janusz Zieliński.

Wzorując się na roku ubiegłym zorganizowano obóz żeglarski nad Jeziorem Głębozek. Znowu jego uczestnicy walnie przyczynili się do budowy ośrodka żeglarskiego. Po zdaniu egzaminów 10 członków zdobyło stopień żeglarza. Na koniec roku Klub liczył już 82 członków, w tym 50 żeglarzy.

Ilość łodzi wzrosła do 8 łodzi, w tym m.in. "Orion" Do tradycji Klubu Żeglarskiego weszło organizowanie "Neptunalii". W 1979 roku zorganizowano je 25 czerwca w ramach Dnia Sportu. Podobnie jak w roku ubiegłym organizatorem zabawy był Marek Szypułkowski.

W miesiącu lipcu zorganizowano 17-dniowy obóz żeglarski po jeziorach Charzykowskich, na którym uczestnicy zdobywali kolejne stopnie żeglarza.

Rok ten był rekrdowy jeżeli chodzi o wzrost szeregów Klubu. Na dzień 31 grudnia liczył 119 członków, w tym: 84 żeglarzy, 9 sternikó jachtowych i 1 sternika morskiego. Wzrosła także liczba sprzętu pływającego do 9 łodzi. Z większych jednostek wymienić należy "Trenera", "Omegę" i "Oriona". Kontynuowano także dalsze prace budowlane na terenie ośrodka żeglarskiego.

Rok 1980 rozpoczął Klub od zebrania sprawozdawczo - wyborczego. Odbyło się ono w niedzielę 24 lutego, na którym dokonano wyboru nowych władz.

Komandorem został - Andrzej Leszczyński, wicekomandorem - Edmund Rezmer, który jednocześnie jest Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego, Sekretarzem, a równocześnie przewodniczącym Komisji Historyczno - Propagandowej - Zbiegniew Głomski, przewodniczącym Komisji Technicznej - Henryk Przebieracz. Na członków Zarządu wybrano: Waldemara Kamińskiego, Krzysztofa Jeneralskiego, Marka Szypułowskiego, Romana Długosza i Jarka Filipowskiego, który jest także skarbnikiem.

Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie: Janusz Zieliński - przewodniczący, Andrzej Szanecki i Mirosław Łachut - członkowie. Wybrano opiekunów świetlicy, warsztatu, magazynu i hangarów. Dokonano także przydziału sprzętu pływającego na tegoroczny sezon. Na zebraniu omówiono plan pracy na bieżący rok. Ustalono zasady korzystania członków ze sprzętu. Jako niezbędny wymóg uchwalono bieżące opłacenie składek członkowskich.

Ponieważ w Klubie jest wielu harcerzy, utworzono 20 Wodną Drużynę Harcerską, której drużynowym został Waldemar Kamiński. Będzie ona traktowana, jako Klub Specjalnościowy. W celu dobrej współpracy z harcerstwem Andrzej Leszczyński jako Komandor Klubu został Zastępca Szczepu d/s żeglarskich.

Wiosną tegoż roku zakończono budowę szklego ośrodka sportów wodnych. Wybudowany obiekt żeglarski składa się z dwóch hangarów z przystanią.

Wartość tej budowy szacuje się na 1,6 mln złotych (rok 1980). Tym większy jest powód do zadowolenia, że jest to autentyczny czyn młodzieży wykonany bez pomocy profesjonalnych instytucji. Trudno w tym miejscu wymienić wszystkich zapaleńców. Na pierwszym miejscu należy jednak wymienić Społeczny Komitet Budowy z jego przewodniczącym ANDRZEJEM LESZCZYŃSKIM. Trzeba podkreślić, że bez jego zaangażowania i poświęcenia trudno by marzyć o tak pięknej bazie żeglarskiej.

Należą się słowa podziękowania: Dyrektorowi ZSZ ML i PD dr inż. Lechowi Voelkelowi, który od samego początku zaangażowany był całym sercem przy wznoszeniu ośrodka żeglarskiego oraz wyposażeniu go w sprzęt. Należy wymienić rzeszę bezimiennych uczniów szkoły, którzy byli brygadą budowlaną!

Należy także podziękować instytucjom, przedsiębiorstwom i zakładom, które partycypowały w środkach finansowych na budowę ośrodka żeglarskiego: Okęgowemu Zarządowi Lasów Państwowych w Toruniu; Głównemu Zarządowi Związków Zawodowych Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego; Okręgowemu Przedsiębiorstwu Przemysłu Drzewnego w Toruniu; Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy; Urzędowi Miasta i Gminy Tuchola; Państwowemu Przedsiębiorstwu "Las" w Brusach; Nadleśnictwu Tuchola; Nadleśnictwu Rytel Otwarcie ośrodka miało miejsce 20 kwietnia 1980 roku.

Otwarcie ośrodka miało miejsce 20 kwietnia 1980 roku.

Strona główna - kursy - klub - zdjęcia - kontakt

(c) Klub Żeglarski Bryg 2003-2004